De Garantiebepalingen van Rosario uitgelegd

Inleiding

Rosario Kozijnen is trots op de door ons geleverde werkzaamheden. Al bijna 30 jaar leveren en monteren wij kunststof, aluminium en houten kozijnen en bijbehorende producten. Wij geven dan ook met vertrouwen garantie op onze producten en ons werk. Klanten vragen ons voorafgaand aan de koop, maar af en toe ook achteraf, om de beweegredenen uit te leggen achter de termijnen, uitsluitingen en dekking van onze garantievoorwaarden. Dit is volledig begrijpelijk en doen wij dan ook graag. NB hoewel wij onze garantievoorwaarden zeer zelden wijzigen, geldt deze uitleg voor de actuele voorwaarden, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, de garantievoorwaarden die staan vermeld in de koopovereenkomst en onze algemene voorwaarden van kracht op het moment van koop zullen altijd van kracht blijven.

Kunststof en aluminium kozijnprofielen, samenbouw en kleurechtheid: 10 jaar garantie
Op door ons geleverde kunststof en aluminium kozijnprofielen verstrekken wij 10 jaar garantie. Dit houdt onder andere in dat wij voor deze periode het juist functioneren en de werking garanderen zonder dat hier onderdelen of werkzaamheden voor plaats zouden te hoeven vinden. En dat u mocht dit niet zo blijken onder garantie kunt vragen problemen te verhelpen. Hierbij geldt de voorwaarde van reguliere gebruikersonderhoud. Omdat dit zeer belangrijk is, en in dit geval voor zowel ons als u een gemeenschappelijk belang informeren wij u over het uit te voeren onderhoud op onze website, in de gebruikersinstructie bij oplevering, na afloop van montage per mail en hebben wij een systeem waar klanten zich voor op kunnen geven bij oplevering wat periodiek informeert hierover. Daarnaast is het belangrijk te weten dat ‘onoordeelkundig gebruik’ geen recht geeft op garantie.

In de praktijk houdt dit in bijvoorbeeld in: zit uw raamkruk vast en krijgt u het raam, ondanks het onderhoud, niet geopend, dan valt dit uiteraard onder onze garantie. Forceert u echter de kruk waardoor deze breekt, dan is dit onoordeelkundig gebruik. Hierbij zeggen we niet dat wij het probleem dan niet willen of kunnen verhelpen, noch dat wij u alle kosten hiervoor altijd zullen berekenen, uit coulance en klantvriendelijkheid zullen wij altijd proberen om tot een oplossing te komen, maar duidelijk is dat het tijdig melden van dergelijke problemen de beste weg is.

Zoals omschreven met betrekking tot de kozijnen zelf hebben ook de juiste samenbouw en kleurechtheid een garantietermijn van 10 jaar.

De garantietermijn staat uiteraard los van de verwachtte levensduur. Kunststof kozijnen hebben vandaag de dag een levensduur van ca 50 jaar. 

Glas, afdichtingsmiddelen en hang en sluitwerk: 10 jaar
Ook op glas, afdichtingsmiddelen en hang en sluitwerk bieden wij 10 jaar garantie. Uiteraard onder de eerder genoemde voorwaarden van juist onderhoud en schoonmaak, vooral bij hang en sluitwerk is dit van cruciaal belang. Zoals de garantie van uw auto ook vervalt als u zonder olie rijdt, zo heeft ook uw hang- en sluitwerk periodiek smering nodig. Rubbers dienen periodiek ingevet te worden. Garantie op glas is nogal eens verwarrend zeker omdat breuk is uitgesloten. Het belangrijkste aan deze garantie-categorie betreft ruiten die lek raken, wanneer vocht in de spouw van het glas kan komen heeft het glas een deel van de isolerende waarde verloren en zullen wij deze onder garantie vervangen. Glas kan uiteraard ook breken, dit kan door zeer verschillende opties, waarvan bij slechts enkele voor u de oorzaak te achterhalen is. En wanneer u thuis komt of wakker wordt en er is een ruit gebroken dan is het logisch dat u in eerste instantie aan onze garantie denkt. Helaas kunnen we dit echter niet onder garantie dekken. Een ruit kan bij afwezigheid natuurlijk breken door acties van een ander, door een vogel die er tegenaan vliegt, maar ook bijvoorbeeld door thermische breuk (zie onze specifieke pagina hierover). Het is precies om deze reden dat de meeste huiseigenaren een glasverzekering hebben. Uiteraard zullen wij, waar mogelijk, wel helpen door het leveren van de juiste glasmaten. Dit scheelt de glaszetter een inmeetafspraak en zorgt voor een sneller verloop van het schadeherstel.

Overige producten: fabrieksgarantie
Op alle producten welke niet specifiek in de koopovereenkomst zijn vermeld bieden wij fabrieksgarantie. Wij nemen producten af van respectabele leveranciers en merken van hoge kwaliteit, waardoor ook bij deze producten, denkt u aan gevelbekleding, zonwering, rolluiken, horren, enz. problemen via ons met de leverancier onder hun garantie kunnen worden verholpen. Uiteraard blijven wij bij zulke gevallen uw contactpersoon, u hebt immers een overeenkomst met ons, en niet met onze leverancier. 

Werkzaamheden door derden en betaling
Wanneer er werkzaamheden door derden plaatsvinden die invloed hebben op de door ons geleverde producten, er wordt zonwering direct aan de kozijnen vastgeschroefd, of een behulpzame buurman denkt het vastzittende raam te kunnen verhelpen, vervalt op die specifieke punten onze garantie. Het is helaas voor ons niet mogelijk om in te staan voor onze producten en werkzaamheden, wanneer er na de montage door derden werkzaamheden aan zijn verricht.

De afgesloten overeenkomst ziet behalve op de garantietermijn natuurlijk ook op een veelvoud van andere verplichtingen over en weer. Voor Rosario staat omschreven welke werkzaamheden uitgevoerd te dienen worden en aan welke normen deze werkzaamheden en de geleverde producten te dienen voldoen. Voor de klant ontstaat de verplichting de overeengekomen aanneemsom te voldoen. Indien na afronding van het project deze betalingsverplichting niet, of niet geheel wordt nagekomen, dan kan ook geen aanspraak gemaakt worden op garantie.

Samenvattend
Met bovenstaande hebben we geprobeerd u te informeren en uitleg te geven over onze garantievoorwaarden, de achterliggende gedachten en aan de hand van een aantal voorwaarden omstandigheden en handelswijzen geprobeerd te schetsen. Het idee hierachter is dat dit meer zegt dan de beknopte versies zoals deze zijn opgenomen in de overeenkomst en onze algemene voorwaarden. 

Onze uitgangspunten zijn hierbij altijd dat u ten eerste zich nooit hoeft te beroepen op garantie, omdat het werk adequaat, deugdelijk en met materialen van hoge kwaliteit is uitgevoerd. En ten tweede dat wij u altijd zullen proberen te helpen wanneer desondanks toch een probleem onstaat. Hetzij onder onze garantie, hetzij door het bieden van informatie, materialen of berekende werkzaamheden.