Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u de laatste versie van onze algemene voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam onder nummer 506/95. Wij hebben deze toegevoegd als PDF zodat u de huidige versie makkelijker kunt downloaden voor uw administratie.