Normen Kozijnbeschadiging

Uiteraard is altijd ons doel om onze producten volledig onbeschadigd en schoon op locatie te krijgen en te monteren. In nagenoeg alle gevallen lukt dit natuurlijk ook, maar waar gewerkt wordt vallen spaanders, zowel bij ons als onze producenten en transporteurs. Mocht er iets mis gaan gaan wij waar dit echt nodig is  uiteraard over tot vervanging van het product, maar dit zal altijd leiden tot vertraging. Herstel is vaak ook een optie. Kleinere beschadigingen in kunststof zijn nagenoeg onzichtbaar te herstellen door een combinatie van wax, lak en eventueel gebruik van dezelfde folie waar de kozijnen origineel al mee bekleed zijn. Er is een aantal eisen waaraan kozijnen moeten voldoen, en er is door meerdere verenigingen en stichtingen overeenstemming over de beoordelingstechniek.

  • Beschadigingen aan de binnenzijde van een kozijn dienen vanaf een afstand van 3 meter te worden beoordeeld en zichtbaar te zijn
  • Beschadigingen aan de buitenzijde dienen vanaf met maaiveld te worden beoordeeld op een afstand van minimaal 5 meter en een hellingshoek van 45 graden
  • Lasnaden tussen mechanisch verbonden profiel ontmoetingen (dus de lassen) mogen niet groter of gelijk zijn aan 0,3 mm
  • Het verschil in vlakheid van gelijke profielontmoetingen mag niet meer dan of gleijk zijn aan 0,6 mm
  • De kleurechtheid verschilt in beoordeling tussen in de massa gekleurde kozijnen (volgens NEN-EN12608) en kozijnen met een kleurlaag (volgens NEN 7034-2)